Análisis terapéutico de precedentes: un estudio de la intersexualidad a partir de los pronunciamientos de la Corte Constitucional - Núm. 2-2016, Julio 2016 - Precedente. Anuario Jurídico - Libros y Revistas - VLEX 682054057

Análisis terapéutico de precedentes: un estudio de la intersexualidad a partir de los pronunciamientos de la Corte Constitucional

Autor:Olga Lucia Camacho Gutiérrez
Páginas:151-183
RESUMEN

A partir de la perspectiva que plantea la jurisprudencia terapéutica en el estudio de casos judiciales, fueron sometidos a revisión los nueve fallos que hasta ahora ha emitido el Alto Tribunal de la Jurisdicción Constitucional colombiano acerca del problema jurídico más importante relacionado con la intersexualidad, esto es, el de la obtención del consentimiento informado en los procedimientos de ... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO
Ολγα Λυχα Χαµαχηο Γυτιρρεζ
Υνιϖερσιδαδ δε λα Γραν Χολοµβια (Βογοτ〈 ∆.Χ., Χολοµβια)
ολγαχαµαχηο.γ≅ηοτµαιλ.χοµ
Αν〈λισισ τεραπυτιχο δε πρεχεδεντεσ: υν εστυδιο
δε λα ιντερσεξυαλιδαδ α παρτιρ δε λοσ
προνυνχιαµιεντοσ δε λα Χορτε Χονστιτυχιοναλ∗∗
Τηεραπευτιχ ϕυρισπρυδεντ αναλψσισ: Α στυδψ
οφ ιντερσεξ φροµ τηε ρυλινγσ οφ τηε Χονστιτυτιοναλ Χουρτ
Αν〈λισε τεραπυτιχα δε αντεχεδεντεσ: υµ εστυδο
δα ιντερσεξυαλιδαδε α παρτιρ δασ δεχλαρα⌡εσ δο Τριβυναλ
Χονστιτυχιοναλ
Αρτχυλο δε ινϖεστιγαχι⌠ν: ρεχιβιδο 30/06/2016 ψ απροβαδο 17/11/2016
∗ Εστυδιαντε δε λτιµο σεµεστρε δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο, Υνιϖερσιδαδ λα Γραν Χολοµβια, σεδε
Βογοτ〈. Ινϖεστιγαδορα εν ελ προψεχτο ∆εΧψΤ 1430 σοβρε τυρισµο τρασπλαντολ⌠γιχο εν λα Αργεντινα,
διριγιδο πορ ελ ∆ρ. Χαρλοσ Ελιαν Πρεγνο, εν λα Υνιϖερσιδαδ δε Βυενοσ Αιρεσ.
∗∗ Ελ πρεσεντε εσχριτο χονστιτυψε υν αϖανχε δε ινϖεστιγαχι⌠ν ϖινχυλαδο αλ σεµιλλερο δε ινϖεστιγαχι⌠ν
↔Ιν Ιυσ ςοχατιο≈ δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ λα Γραν Χολοµβια.
ΙΣΣΝ 1657−6535 ΠΡΕΧΕ∆ΕΝΤΕ 2016 ςΟΛ. 9 / ϑΥΛΙΟ−∆ΙΧΙΕΜΒΡΕ, 151−183. ΧΑΛΙ  ΧΟΛΟΜΒΙΑ
ΙΣΣΝ 1657−6535 ΠΡΕΧΕ∆ΕΝΤΕ 2016 ςΟΛ. 9 / ϑΥΛΙΟ−∆ΙΧΙΕΜΒΡΕ, 151−183. ΧΑΛΙ  ΧΟΛΟΜΒΙΑ
Ρεσυµεν
Α π αρτιρ δε λα περσπε χτιϖα θυε πλαντεα λα ϕυρισπρυδενχ ια τεραπυτιχα εν ελ εστυδιο
δε χασοσ ϕυδιχιαλεσ, φυερον σοµετιδοσ α ρεϖι σι⌠ν λοσ νυεϖε φ αλλοσ θυε ηαστα αηορα ηα
εµιτιδο ελ Αλτο Τριβυναλ δε λα ϑυρ ισδιχχι⌠ν Χονσ τιτυχιοναλ χολ οµβιανο αχερχα δελ
προβλεµα ϕυ ρδιχο µ〈σ ιµπορταντε ρελαχιοναδο χον λα ιντερσεξυαλιδαδ, εστο εσ, ελ δε
λα οβτ ενχι⌠ν δελ χονσεντιµιεντο ινφ ορµαδο εν λο σ προχεδιµιεντοσ δε ρεασιγναχ ι⌠ν
δε σεξο ο νορµαλι ζαχι⌠ν.
Λα ρεγλα ϕυρδ ιχα αδοπταδα χοµο πρεχεδεν τε ϕυδιχιαλ γενερα εϖεντυα λεσ εφεχτοσ
τεραπυτιχοσ ο αντι−τερα πυτιχοσ σεγν λα οβτενχι⌠ν δελ χονσεν τιµιεντο ινφορµαδο
πριϖιλεγιε ελ εϕερχιχιο δε λα αυτονοµα δελ µενορ δε εδαδ ιντερσεξ, ο ελ δε συσ
ρεπρεσενταντε σ λεγαλεσ.
Παλαβρασ χλαϖε: Ιντερσεξυαλιδαδ; µενορεσ δε εδαδ; Χορτε Χονσ τιτυχιοναλ;
ϕυρισπρυδενχι α τεραπυτιχα; χονσεντιµι εντο ινφορµαδο.
Αβστραχτ
Φροµ τηε περ σπεχτιϖε οφ τηεραπε υτιχ ϕυρισ πρυδενχε ι ν τηε στυδψ οφ ϕυδιχιαλ χ ασεσ,
α ρε ϖιεω ωασ µαδε οφ τηε νινε ϕυδγµεντσ τηατ τηε Ηιγη Χουρτ οφ τηε Χολοµβιαν
Χονστιτυτιονα λ ϑ υρισδιχτιον ηασ ισσυεδ υπ το νοω ον τηε µοστ ιµπορταντ λεγαλ προβλεµ
ρελατεδ το ιντερσεξυαλιτψ, τηατ ισ, οβτα ινινγ ινφορµεδ χονσεντ ιν σεξ ρεασσιγνµεντ ορ
στανδαρδιζατι ον προχεδυρεσ.
Τηε λεγαλ ρυλε αδοπτεδ ασ ϕυδιχιαλ πρεχεδεντ γενερατεσ ποσσιβλε τηεραπευτιχ ορ αν τι−
τηεραπευτιχ εφφεχτσ δεπενδινγ ον ηοω τηε οβταινινγ οφ ινφ ορµεδ χονσεντ πρι ϖιλεγεσ
τηε εξερχισε οφ τ ηε αυτ ονοµψ οφ τηε ιντερσεξ µινορ, ο ρ τηατ οφ τηε λεγαλ ρεπρεσεντατιϖεσ.
Κεψωορδσ: Ιντερσεξυ αλιτψ; µινορσ; Χονστιτυτιοναλ Χουρτ; τηεραπευ τιχ ϕυρισπρυδενχε;
ινφορµεδ χονσ εντ.
Ρεσυµο
Α παρτι ρ δα περσπεχτ ιϖα θυε εξπ⌡ε α ϕυρισπρυδνχ ια τεραπυτιχα νο εστυδο δ ε χασοσ
ϕυδιχιαισ, φ οραµ συβµετιδασ α ρε ϖισο ασ νοϖε δεχισ⌡ε σ θυε ατ αγορα φορ αµ εµιτιδασ
πελο Τριβυναλ Συπρεµο δα ϑυρισδιο Χονστιτυχ ιοναλ χ ολοµβιανο χοµ ρεσπειτο ◊
θυεστο λεγαλ ρελαχιον αδα ◊ ιντερσεξυαλιδαδε , ιστο , α δα οβτενο δο χονσεντιµεντο
ινφορµαδο εµ προχεδιµεντοσ δε ρεδεσιγν αο σεξυαλ ου νορµαλιζα ο.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA