Políticas públicas de educación en derechos humanos: un desafío ante la actual crisis carcelaria en Colombia - Núm. 12, Enero 2015 - Criterio Jurídico Garantista - Libros y Revistas - VLEX 676925601

Políticas públicas de educación en derechos humanos: un desafío ante la actual crisis carcelaria en Colombia

Autor:María Esther Rojas Zorro
Páginas:170-183
RESUMEN

Este artículo responde a la necesidad de comprender, analizar e implementar una política pública de educación en derechos humanos dentro del sistema penitenciario colombiano desde una perspectiva crítica, a partir del reconocimiento de la actual crisis carcelaria que refleja la flagrante vulneración de los derechos humanos a la que se ven sometidas las personas privadas de la libertad. Una... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO
Μαρα Εστηερ Ροϕασ Ζορρο2
µαριαεστηερ.εδυχαδοραδδηη≅γµαιλ.χοµ
ΡΕΣΥΜΕΝ
Εστε αρτχυλο ρεσπονδε α λα νεχεσιδαδ δε χοµπρενδερ, ανα−
λιζαρ ε ιµπλεµενταρ υνα πολτιχα πβλιχα δε εδυχαχι⌠ν εν
δερεχηοσ ηυµανοσ δεντρο δελ σιστεµα πενιτενχιαριο χο−
λοµβιανο δεσδε υνα περσπεχτιϖα χρτιχα, α παρτιρ δελ ρε−
χονοχιµιεντο δε λα αχτυαλ χρισισ χαρχελαρια θυε ρεφλεϕα λα
φλαγραντε ϖυλνεραχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ ηυµανοσ α λα θυε
σε ϖεν σοµετιδασ λασ περσονασ πριϖαδασ δε λα λιβερταδ. Υνα
εδυχαχι⌠ν εν δερεχηοσ ηυµανοσ θυε σε χονστιτυψα εν ελ
χεντρο δε λασ πολτιχασ πβλιχασ εν λασ χ〈ρχελεσ χολοµβια−
νασ, α φιν δε συπερ αρ ελ αχτυαλ εσταδο δε χοσασ ινχονστιτυ−
χιοναλ θυε ιµπιδε υν εϕερχιχιο ρεαλ δε λοσ δερεχηοσ φυνδα−
µενταλεσ παρα λα διγνιφιχαχι⌠ν δε λασ περσονασ πριϖαδασ δε
λα λιβερταδ χον ϕυστιχια σοχιαλ.
ΠΑΛΑΒΡΑΣ ΧΛΑςΕ: πολτιχασ πβλιχασ, δερεχηοσ ηυµα−
νοσ, εδυχαχι⌠ν, σιστεµα πενιτενχιαριο χολοµβιανο, χρισισ
χαρχελαρια, διγνιδαδ ηυµανα, χυλτυρα δε παζ.
ΑΒΣΤΡΑΧΤ
Τηισ αρτιχλε ανσωερσ τηε νεεδ το υνδερστανδ, αναλψζε ανδ
ιµπλεµεντ Ηυµαν Ριγητσ Εδυχατιον Πυβλιχ Πολιχιεσ φροµ
α χριτιχαλ περσπεχτιϖε, υπον τηε ρεχογνιτιον οφ τηε χυρρεντ
χρισισ ιν πρισον σψστεµ ρεφλεχτινγ τηε φλαγραντε ϖιολατιον
οφ ηυµαν ριγητσ το ωηιχη πεοπλε αρε συβϕεχτεδ πεοπλε το α
δεπριϖατιον οφ τηειρ λιβερτψ. Α Ηυµαν Ριγητσ Εδυχατιον,
ωηιχη ισ ινχορπορατεδ ιν τηε χεντερ οφ τηε πυβλιχ πολιχιεσ
οφ τηε Χολοµβιαν πρισονσ, ωιτη τηε πυρποσε οφ οϖερχοµ−
ινγ τηε χυρρεντ υνχονστιτυτιοναλ στατε οφ αφφαιρσ, ωηιχη
δοεσ νοτ αλλοω α ρεαλ εξερχισε οφ φυνδαµενταλ ριγητσ φορ
δε διγνιτψ οφ πεοπλε δεπριϖεδ οφ τηε λιβερτψ ωιτη σοχιαλ
ϕυστιχε.
ΚΕΨΩΟΡ∆Σ: πυβλιχ πολιχψ, ηυµαν ριγητσ, εδυχατιον,
Χολοµβιαν Πρισον Σψστεµ, πρισον χρισισ, ηυµαν διγνιτψ,
χυλτυρε οφ πεαχε.
Χ⌠µο χιταρ εστε αρτχυλο: Ροϕασ Ζορρο, Μ. Ε. (ϑυνιο, 2015). Πολτιχασ πβλιχασ δε εδυχαχι⌠ν εν δερεχηοσ ηυµανοσ: υν δεσαφο αντε
λα αχτυαλ χρισισ χαρχελαρια εν Χολοµβια. Χριτεριο ϑυρδιχο Γαραντιστα, 7(12), 170−183.
1. Αρτχυλο δε ρεφλεξι⌠ν προδυχτο δε λα ινϖεστιγαχι⌠ν τερµιναδα παρα οπταρ ελ ττυλο δε Μαγστερ εν ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ Εδυχαχι⌠ν
εν δερεχηοσ ηυµανοσ ψ διγνιδαδ ηυµανα εν ελ σιστεµα πενιτενχιαριο χολοµβιανο, εν ελ µαρχο δε λα λνεα πεδαγ⌠γιχα δε λα Μαεσ−
τρα εν ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ δε λα Υνιϖερσιδαδ Πεδαγ⌠γιχα ψ Τεχνολ⌠γιχα δε Χολοµβια, σεδε Βογοτ〈 (2015).
2. Λιχενχιαδα εν Εδυχαχι⌠ν Χοµυνιταρια χον νφασισ εν ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ, Υνιϖερσιδαδ Πεδαγ⌠γιχα Ναχιοναλ. Χανδιδατα α Μαγσ−
τερ εν ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ, Υνιϖερσιδαδ Πεδαγ⌠γιχα ψ Τεχνολ⌠γιχα δε Χολοµβια ( ). Μιεµβρο αδσχριτο α λα Βριγαδα ϑυρδιχα
Εδυαρδο Υµα〉α Μενδοζα.
Φεχηα δε ρεχεπχι⌠ν: 2015/03/11
Φεχηα δε εϖαλυαχι⌠ν: 2015/04/06
Φεχηα δε αχεπταχι⌠ν: 2015/04/30

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA