La violencia escolar: una cuestión más allá de las aulas - Núm. 12, Enero 2015 - Criterio Jurídico Garantista - Libros y Revistas - VLEX 676925605

La violencia escolar: una cuestión más allá de las aulas

Autor:Diana Delgadillo Páez y Luz Mary Ramírez Palacios
Páginas:184-197
RESUMEN

La violencia escolar se explica en aspectos exógenos al contexto de la escuela, aun cuando sus principales manifestaciones tengan su mayor auge e impacto allí. Así, las vivencias sociales moldean comportamientos que se reflejan en la escuela y que se hacen más complejos con la inaplicación de los derechos humanos. PALABRAS CLAVE: violencia escolar, contexto social, ambiente escolar, desigualdad... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO
∆ιανα ∆ελγαδιλλο Π〈εζ ψ Λυζ Μαρψ Ραµρεζ Παλαχιοσ∗∗
ΡΕΣΥΜΕΝ
Λα ϖιολενχια εσχολαρ σε εξπλιχα εν ασπεχτοσ εξ⌠γενοσ αλ
χοντεξτο δε λα εσχυελα, αυν χυανδο συσ πρινχιπαλεσ µανι−
φεσταχιονεσ τενγαν συ µαψορ αυγε ε ιµπαχτο αλλ. Ασ, λασ
ϖιϖενχιασ σοχιαλεσ µολδεαν χοµπορταµιεντοσ θυε σε ρε−
φλεϕαν εν λα εσχυελα ψ θυε σε ηαχεν µ〈σ χοµπλεϕοσ χον λα
ιναπλιχαχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ ηυµανοσ.
ΠΑΛΑΒΡΑΣ ΧΛΑςΕ: ϖιολενχια εσχολαρ, χοντεξτο σοχιαλ,
αµβιεντε εσχολαρ, δεσιγυαλδαδ σοχιαλ, δερεχηοσ ηυµανοσ.
ΑΒΣΤΡΑΧΤ
Σχηοολ ϖιολενχε ισ εξπλαινεδ ιν τηε σχηοολ χοντεξτ εξογε−
νουσ ασπεχτσ, εϖεν ιφ τηειρ µαιν µανιφεστατιονσ ηαϖε τηειρ
ηεψδαψ ανδ ιµπαχτ τηερε. Τηυσ, τηε σοχιαλ εξπεριενχεσ
σηαπε βεηαϖιορσ τηατ αρε ρεφλεχτεδ ιν τηε σχηοολ βεχοµε
µορε χοµπλεξ ωιτη τηε δερογατιον οφ ηυµαν ριγητσ.
ΚΕΨΩΟΡ∆Σ: σχηοολ ϖιολενχε, σοχιαλ χοντεξτ, ηυµαν
ριγητσ, σχηοολ ενϖιρονµεντ, σοχιαλ ινεθυαλιτψ.
Χ⌠µο χιταρ εστε αρτχυλο: ∆ελγαδιλλο Π〈εζ, ∆. ψ Ραµρεζ Παλαχιοσ, Λ. Μ. (ϑυνιο, 2015). Λα ϖιολενχια εσχολαρ: υνα χυεστι⌠ν µ〈σ αλλ〈
δε λασ αυλασ. Χριτεριο ϑυρδιχο Γαραντιστα, 7(12), 184−197.
∗∗ Εστυδιαντεσ δε λα Μαεστρα εν ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ. ΥΠΤΧ. Σεδε Χηιθυινθυιρ〈. Ελ αρτχυλο εσ προδυχτο δε λα ινϖεστιγαχι⌠ν τερµι−
ναδα εν διχιεµβρε δε 1014 παρα οπταρ ελ γραδο δε Μαγστερ εν ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ.
1. Μινιστεριο δε Εδυχαχι⌠ν Ναχιοναλ (Αβριλ, 2009). Αλ ταβλερο, (49), 1. ∆ισπονιβλε εν: ηττπ://ωωω.µινεδυχαχιον.γοϖ.χο/1621/αρτι−
χλε−192210.ητµλ
Φεχηα δε ρεχεπχι⌠ν: 2015/02/26
Φεχηα δε εϖαλυαχι⌠ν: 2015/03/11
Φεχηα δε αχεπταχι⌠ν: 2015/05/04

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA