Startup y Spinoff: definiciones, diferencias y potencialidades en el marco de la economía del comportamiento - Núm. 1-2016, Enero 2016 - Contexto. Revista de Investigaciones - Libros y Revistas - VLEX 677076601

Startup y Spinoff: definiciones, diferencias y potencialidades en el marco de la economía del comportamiento

Autor:Dora María Montoya Pineda
Páginas:141-152
RESUMEN

Este artículo busca aportar a la discusión de alternativas y tendencias del desarrollo de la región quindiana, determinando las definiciones conceptuales y teóricas, las diferencias y potencialidades de la Startup y la Spinoff, entendidas respectivamente como empresa emergente y proceso de surgimiento de una empresa de otra preexistente. Todo, desde el marco de la “economía del comportamiento”,... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO
141
Χοντεξτο 5 //2016
Ινφορµαχι⌠ν δελ αρτχυλο
Ρεχιβιδο: 08/07/2016
Ρεϖισαδο: 23/09/2016
Αχεπταδο: 18/10/2016
Ινφορµαχι⌠ν δελ αυτορ
∗∗ Μαγιστερ εν δοχενχια υνιϖερσιταρια
,Μαγιστερ εν Χοµυνιχαχι⌠ν ψ
Εστυδιοσ δε λα Χυλτυρα. Υνιϖερσιδαδ
Χοµπλυτενσε δε Μαδριδ (Εσπα〉α).
Χορρεσπονδενχια
µοντοψαπινδορα≅µιυγχα.εδυ.χο
♥ 2016 Υνιϖερσιδαδ Λα Γραν Χολοµβια. Εστε
εσ υν αρτχυλο δε αχχεσο αβιερτο, διστριβυιδο
βαϕο λοσ τρµινοσ δε λα λιχενχια Χρεατιϖε
Χοµµονσ Αττριβυτιον Λιχενσε 4.0, θυε περµιτε
ελ υσο ιλιµιταδο, διστριβυχι⌠ν ψ ρεπροδυχχι⌠ν εν
χυαλθυιερ µεδιο, σιεµπρε θυε ελ αυτορ οριγιναλ ψ
λα φυεντε σε αχρεδιτεν.
Χ⌠µο χιταρ
Μοντοψα, ∆.Μ. (2016) Σταρτυπ ψ Σπινοφφ:
δεφινιχιονεσ, διφερενχιασ ψ ποτενχιαλιδαδεσ
εν ελ µαρχο δε λα εχονοµα δελ
χοµπορταµιεντο. Χοντεξτο 5, 141−152.
Uvctvwr"{"Urkpq悲<"fgÝpkekqpgu."fkhgtgpekcu"{"rqvgpekcnkfcfgu"
εν ελ µαρχο δε λα εχονοµα δελ χοµπορταµιεντο∗
∆ορα Μαρα Μοντοψα Πινεδα∗∗
Ρεσυµεν
Εστε αρτχυλο βυσχα απορταρ α λα δισχυσι⌠ν δε αλτερνατιϖασ ψ τενδενχιασ δελ δεσαρρολλο δε λα
tgik„p"swkpfkcpc."fgvgtokpcpfq"ncu"fgÝpkekqpgu"eqpegrvwcngu"{"vg„tkecu."ncu"fkhgtgpekcu"
{"rqvgpekcnkfcfgu"fg"nc"Uvctvwr"{" nc"Urkpq悲."gpvgpfkfcu"tgurgevkxcogpvg"eqoq"gortguc"
εµεργεντε ψ προχεσο δε συργιµιεντο δε υνα εµπρεσα δε οτρα πρεεξιστεντε. Τοδο, δεσδε ελ
µαρχο δε λα εχονοµα δελ χοµπορταµιεντο, θυε εσ υνα δε λασ µ〈σ σεγυρασ αλιαδασ δε
λοσ εµπρενδεδορεσ σοχιαλεσ ψ θυε σε πλαντεα χοµο υνα προπυεστα διστιντα δε εστυδιαρ λοσ
φεν⌠µενοσ εχον⌠µιχοσ, εν ελ χοντεξτο δελ χαπιταλισµο χονσχιεντε, εντενδιδο στε χοµο
υν χονχεπτο ψ υνα οργανιζαχι⌠ν δελ παραδιγµα δε χαπιταλεσ θυε χρεε θυε λα λιβρε εµπρεσα
εσ ελ µ〈σ ποδεροσο σιστεµα δε χοοπεραχι⌠ν σοχιαλ ψ δε προγρεσο ηυµανο, ψ θυε σε πυεδε
ιρ µ〈σ αλλ〈 σι σε εξπλοτα συ ποτενχιαλ παρα ηαχερ υν ιµπαχτο ποσιτιϖο εν ελ µυνδο.
Rcncdtcu"encxg<"Uvctvwr."urkpq悲."geqpqoc"fgn"eqorqtvcokgpvq."ecrkvcnkuoq"eqpuekgpvg."
εµπρενδιµιεντο σοχιαλ.
Uvctvwr"{"Urkpq悲<"fk悲gtgpegu"cpf"rqvgpvkcn"kp"vjg"
htcogyqtm"qh"geqpqo{"qh"dgjcxkqt
Αβστραχτ
Τηισ αρτιχλε χοντριβυτεσ το τηε δισχυσσιον ον δεϖελοπµεντ αλτερνατιϖεσ ανδ τρενδσ οφ
Swkpfkq" tgikqp." d{" fgvgtokpkpi" eqpegrvwcn" cpf" vjgqtgvke" fgÝpkvkqpu." fk悲gtgpegu" cpf"
rqvgpvkcn"qh"Uvctvwr" cpf"Urkpq悲."tgurgevkxgn{" wpfgtuvqqf"cu"cp" gogtikpi"eqorcp{"cpf"
συργινγ προχεσσ οφ χοµπανψ φροµ ανοτηερ πρεϖιουσλψ εξιστινγ. Εϖερψτηινγ, ωιτηιν τηε
φραµεωορκ οφ εχονοµψ οφ βεηαϖιορ, ωηιχη ισ ονε οφ τηε µοστ σαφε αλλιεδ οφ τηε σοχιαλ
gpvtgrtgpgwtu."cpf"yjkej"ku"uvcvgf" cu"fk悲gtgpv"rtqrqucn"vq" uvwf{"geqpqoke"rjgpqogpc."
ιν τηε χοντεξτ οφ χονσχιουσ χαπιταλισµ, τηε λαττερ υνδερστοοδ ασ α χονχεπτ ανδ αν
οργανιζατιον οφ τηε παραδιγµ οφ χαπιταλσ, ωηιχη βελιεϖεσ τηατ φρεε χοµπανψ ισ τηε µοστ
ποωερφυλ σψστεµ οφ σοχιαλ χοοπερατιον, ανδ ηυµαν προγρεσσ, ανδ τηατ ιτ ισ ποσσιβλε το γο
βεψονδ ιφ ιτσ ποτεντιαλ ισ εξπλοιτεδ το ποσιτιϖελψ ιµπαχτ τηε ωορλδ.
Κεψωορδσ<" " Uvctvwr." urkpq悲." geqpqo{" qh" dgjcxkqt." eqpuekqwu" ecrkvcnkuo." uqekcn"
εντρεπρενευρσηιπ.
Ινϖεστιγαχι⌠ν
ΙΣΣΝΠριντ: 2339−3084
ΙΣΣΝ (Ε): 2346−0784
ηττπ://χοντεξτο.υγχα.εδυ.χο
Ρεϖιστα
∗Ρεσυλταδο δε λοσ αϖανχεσ δελ προψεχτο δε ινϖεστιγαχι⌠ν Αν〈λισισ δε λασ χαραχτερστιχασ δε λασ σταρτυπσ δελ ∆επαρταµεντο δελ
Θυινδο, φρεντε α λασ τενδενχιασ δε εµπρενδιµιεντο δε Αµριχα Λατινα, ινσχριτο χοµο ινϖεστιγαδορα πρινχιπαλ δελ Γρυπο δε
Ινϖεστιγαχι⌠ν Γεστι⌠ν Εµπρεσαριαλ δε λα Φαχυλταδ δε Χιενχιασ Εχον⌠µιχασ, Αδµινιστρατιϖασ ψ Χονταβλεσ δε λα Υνιϖερσιδαδ
Λα Γραν Χολοµβια, σεχχιοναλ Αρµενια

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA